Program rada

ŠESTA SKUPŠTINA NEZAVISNOG STRUKOVNOG SINDIKATA RADNIKA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU FEDERACIJE BIH

Program rada za period 2014. - decembar 2018. godine

Uvod

Program rada i programski ciljevi Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH i u narednom cetverogodišnjem mandatu se moraju temeljiti na stanju u društvu, mjestu i ulozi koje sindikat ima te na Statutu Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH.

Cinjenica da je ekonomska situacija sve teža te da ne postoji spremnost politickih subjekata na svim nivoima da se bave životno bitnim stvarima i potisnu u drugi plan iskljucivo bavljenje sobom i podjelom funkcija, u znacajnoj mjeri ce i dalje direktno ili indirektno  utjecati na rad sindikata. Posebno zabrinjava i dalje nepostojanje spremnosti nadležnih organa da istražuju i procesuiraju osobe i subjekte koje su sa svojim neradom ili zloupotrebom položaja i ovlasti omogucili dalji razvoj korupcije i neformalne ekonomije.

Izrazito teška ekonomska situacija, efekti recesije, politicke oligarhije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, nefunkcionisanje pravne države, neoporavljena privreda, podijeljena nadležnost nad zdravstvom izmedju Federacije i Kantona su okvir u kojem djeluje naš Sindikat.

Broj nezaposlenih se iz mjeseca u mjesec povecava kao i stopa nezaposlenosti.

Kako bi ublažili budžetske deficite na svim nivoima, Bosna i Hercegovina se i u prethodnom periodu zaduživala kroz kreditne aranžmane sa MMF i Svjetskom bankom, a iznos rata koji ce morati vracati u periodu 2014-2018. ce dodatno opteretiti budžete. Sa stopom nezaposlenosti od 46% i nepostojanjem znacajnih investicija u proizvodne kapacitete, sasvim je jasno da ce u narednom periodu doci do novih kreditnih zaduženja.

OPŠIRNIJE - PDF