Disciplinska komisija

Na osnovu zakljucaka sa Izborne skupštine NSS radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH OO JU Kantonalna  bolnica Zenica, održanoj 15.12.2015. godine donijeta je:

ODLUKA

o imenovanju clanova disciplinske komisije

Za clanove Disciplinske komisije NSSRZUZ FBIH OO JU Kantonalna bolnica Zenica izabrani su:

  1. Softic Jasmin
  2. Kubat Fikreta
  3. Omerspahic MIrela
  4. Ulakovic Zlatko
  5. Pasalic Nermina

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zenica,15.12.2015. godine
Broj: 1-3/2015