Obavijest o odrzavanju Mirne protestne setnje, odnosno javnog okupljanja u pokretu 18.12.2020.

Postovani,
I U skladu sa clanom 10. Zakona o javnom okupljanju Zenicko-dobojskog kantona ("Sluzbene novine Ze-Do kantona", broj: 10), Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Federaciji Bosne i Hercegovine, Osnovna organizacija sindikata J.U. Kantonalna bolnica Zenica, ( u daljem tekstu: NSSRZUZ-FBiH 00 JU KBZ ) organizuje mirnu protestnu setnju.

Povod za organiziranje mime protestne setnje, odnosno javnog okupljanja u pokretu je nezadovoljstvo clanova NSSRZUZ-FBiH 00 JU KBZ donosenjem Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu J.U. KBZ, od 07.07.2020.godine i neusvajanjem Kolektivnog ugovora za radnike zaposlene u zdravstvu.

Mirna protestna setnja, odnosno javno okupljanje u pokretu, ce biti organizirano i odrzano dana - 24.decembra 2020. godine, sa pocetkorn u 15 sati i 15 minuta, poslije radnog vremena, ispred kapije I J.U. Kantonalna bolnica Zenica, na adresi Crkvice 67.

II Obzirom na trenutnu epidemiolosku situaciju, koja je poslijedica sirenja zaraze korona virusom, naprijed navedena mirna protestna setnja, odnosno javno okupljanje u pokretu, realizovat ce se u svemu u skladu sa Naredbom Kriznog staba Federalnog ministarstva zdravlja broj: 01-33-6874/20 od 04.12.2020.godine koja je stupila na snagu danom donosenja, a primjenjuje se od 07.12.2020.godine, i to na sljedeci nacin:

- svi njeni ucesnici ce nositi zastitine maske preko usta i nosa, za zastitu respiratomog sistema,
- prilikom setnje medu njenim ucesnicima postovat ce se distanca od minimalno dva metra,
- ucesnici protestne setnje ce biti organizirani u skupinama koje ne sadrze vise od 30 ljudi.

Opsirnije - PDF

Predsjedništvo NSS RZUZ OO JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA