Predsjednistvo

Na osnovu zakljucaka sa Izborne skupštine NSS radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH OO JU Kantonalna  bolnica Zenica, održanoj 15.12.2015. godine donijeta je:

ODLUKA

o imenovanju novog saziva predsjedništva

Za clanove novog predsjedništva NSSRZUZ FBIH OO JU Kantonalna bolnica Zenica izabrani su:

  1. Prim. dr Cehic Ermin mr. sc - predsjednik
  2. Heco Fahrudin - dopredsjednik
  3. Bedak Amela - dopredsjednik
  4. Saletovic Zajim
  5. Kadric Samir
  6. Šabanovic Amela
  7. Bejtic Senada

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zenica,15.12.2015. godine
Broj: 1-1/2015