Skupština NSSRZUZ F BiH OO JU Kantonalna bolnica Zenica

DANA 27.03.2019.GOD. SA POCETKOM U 15,30 U SALI „DOMA PENZIONERA“ U ZENICI ODRZATI CE SE SKUPŠTINA NSSRZUZ OO JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA SA SLIJEDECIM DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnog Predsjedništva Skupštine
3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
4. Izbor radnih tijela Skupštine
5. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
6. Izvještaj o radu Predsjedništva NSS OO JU KBZ
7. Izvještaj Nadzornog odbora
8. Izvještaj komisije za dodjelu jednokratne pomoci
9. Kasa uzajamne pomoci
10. Popunjavanje upraznjenih mjesta u Predsjedništvu i Nadzornom odboru NSSRZUZ OO JU KBZ
11. Razno

POZIVI I MATERIJAL ZA SKUPŠTINU SU BLAGOVREMENO PODJELJENI DELEGATIMA NA ODJELE-SEKTORE-SLUZBE.
DELEGATI SU DUŽNI ODREDITI SVOJU ZAMJENU UKOLIKO NISU U MOGUCNOSTI PRISUSTVOVATI SKUPŠTINI.

Predsjedništvo NSS RZUZ OO JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA