Organizovanje zabave 28.09.2018. godine

Obavijest o organizovanju zabave za clanove sindikata i penzionere JU Kantonalne bolnice Zenica dana 28.09.2018. godine sa pocetkom u 19,00 sati.

Zainteresovani clanovi sindikata se trebaju prijaviti kod svojih delegata na odjelima uz ucešce od 5,00 KM. Ostatak troškova ce biti pokriven iz sredstava NSSRZUZ OO JU Kantonalna bolnica Zenica.

Delegati na odjelima, ili glavne sestre-tehnicari, trebaju obavijestiti svoje penzionere, za koje ce zabava biti besplatna, ali je potrebno da budu na spiskovima sa ostalim radnicima.

SPISKOVE  I NOVAC TREBA  DOSTAVITI DO 20.09.2018.godine SEKRETARU  NSS.

Predsjedništvo NSS OO JU KBZ